Rreth Nesh

Rreth nesh

Leasing Solution është kompani lizingu e cila ju mundëson klientëve që ti plotësojnë nevojat e tyre në financimin e të gjitha aseteve. Leasing Solution është Institucion Financiar Jo Bankar i licencuar nga Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës për financimim e kërkesave të klientëve për asete në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Misioni dhe Vlerat

Për t’u kujdesur për misionin dhe vlerat, Leasing Solution ndjek parimet e percaktuara në Kodin e Miresjelljes.
Misioni
• Të ofrojmë Lizing financiar me sherbime të standardit të lartë dhe të kënaqshme për klientët.
• Të zhvillojme marrëdhënie afatgjatë me klientët tonë
• Leasing Solution pretendon të jetë punëdhënsi më i mirë duke u kujdesur për zhvillimin profesional ndaj punonjësve të vet.

Vlerat e Institucionit

• Orientimi në ofrimin e shërbimeve të standardit të lartë
• Identifikimi dhe orientimi ndaj kërkesave dhe nevojave të klientëve.
• Rritja e vlerës për aksioneret
• Udhëheqja sipas standardeve profesionale dhe etike.

Orari

E Hënë | E Premte
08:00   | 16:00

Lokacioni

Prishtine,Kosovë
Rr.Shefqet Shkupi
————————–
Tel:

049/716-218
049/716-214

 —————————
Email :

info@leasing-solution.com
contact@leasing-solution.com

Lokacioni