Home#2

Home / Home#2

VETURA

VETURA

Oferta te ndryshme nga partneret tane dhe leasing solution

PATUNDSHMËRI

PATUNDSHËRI

Oferta te ndryshme nga partneret tane dhe leasing solution

PAJISJE

PAJISJE

Oferta te ndryshme nga partneret tane dhe leasing solution

Rreth Leasing Solution

Leasing Solution është kompani lizingu e cila ju mundëson klientëve që ti plotësojnë nevojat e tyre në financimin e të gjitha aseteve. Leasing Solution është Institucion Financiar Jo Bankar i licencuar nga Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës..
Për t’u kujdesur për misionin dhe vlerat, Leasing Solution ndjek parimet e percaktuara në Kodin e Miresjelljes.Misioni
të ofrojmë Lizing financiar me sherbime të standardit të lartë dhe të kënaqshme për klientët.
Orientimi në ofrimin e shërbimeve të standardit të lartë
Identifikimi dhe orientimi ndaj kërkesave dhe nevojave të klientëve.
Rritja e vlerës për aksioneret
Udhëheqja sipas standardeve profesionale dhe etike.

Ofertat e fundit nga partnerët tanë

Patundshmëri

Vetura

Paisije